Nové stanovy


Dle zákona č. 90/2012 Sb. (O obchodních korporacích), představenstvo Zemědělského družstva Kunžak zveřejňuje znění stanov, které navrhuje k přijetí na výroční členské schůzi za rok 2013.

Znění stanov je k dispozici zde.


Pozvánky na schůze

 
Pozvánku na členskou schůzi 2018 najdete zde.


Yenda 2005