Rostlinná výroba

Obilí

Pšenice

Výroba pšenice probíhá cca na 280 hektarech. Většina pěstované pšenice jsou krmné odrůdy.

Ječmen jarní

Je pěstován na 130 ha. Většina krmné odrůdy.

Oves

Je pěstován na 10 ha.

Sklizeň je zajištěna obilními kombajny CLAAS LEXION 460, JOHN DEERE 2266, JOHN DEERE 2264 ad. Odvoz suroviny z pole zajišťují vozy Tatra 815-S2 a Liaz 151. Většinu krmného obilí spotřebujeme na výrobu krmných směsí vyráběných na vlastní míchárně pro potřeby naší živočišné výroby.

Řepka

Je pěstována cca na 150 hektarech. Veškerá produkce řepky je určena k prodeji. Pro minimální ztráty sklízíme řepku pouze moderními obilními kombajny jako CLAAS LEXION 460 a JOHN DEERE 2266. Odvoz z pole a při expedici zajišťují vozy Tatra 815-S2 a Liaz 151 případně s vlekem. Veškerá produkce řepky je vyčištěna a v případě potřeby dosušena na naší posklizňové lince obilí. Do výkupu dodáváme pouze 100% surovinu (beze srážek za nečistoty a vlhkost).

Silážní kukuřice

Je pěstována na ploše cca 320 ha, což pokrývá potřeby naší živočišné výroby. Sklizeň je zajišťována výkonnou řezačkou CLAAS Jaguar 840 s plošným adaptérem KEMPER o záběru 4,5 metrů. Dopravu hmoty do silážních betonových žlabů zajišťují vozy Tatra 815-S2 a Liaz 151 se silážními nástavbami.

Brambory

Konzumní

Pěstujeme na cca 75 ha. Konzumní odrůdy skladujeme v bramborárně s kapacitou 2400 tun.

Průmyslové

Pěstujeme na cca 45 ha.

Veškerá výroba brambor je zajišťována linkou od firmy GRIMME (odkamennění, sázení, sklizeň). Další podrobnosti ohledně skladování a zpracování brambor najdete na stránce bramborárny.

Pícniny

Seno

Je u nás skladováno ve dvou mechanizovaných senících, kde dosoušení, větrání a měření teploty je řízeno moderním počítačovým systémem.

Senáž

Senáž pro potřeby naší živočišné výroby se sklízí cca z 1200 ha luk a pastvin. Senážní linka je postavena na výkonné řezačce CLAAS Jaguar 840 a doplněna řezacím vozem CLAAS QUANTUM 5500. Senáže sklízíme do betonových žlabů.
Yenda 2005